ساختار هندسی مواد

دانشمندان موفق به خلق سبک ترین و مستحکم ترین ماده روی زمین شدند

دانشمندان موفق به خلق سبک ترین و مستحکم ترین ماده روی زمین شدند

چهارشنبه, 22 دی 1395

چندین سال است دانشمندان به این یافته دست یافته اند که کربن، با آرایشی خاص، می تواند از استحکام بسیار زیادی برخوردار باشد و توانستند با گرافین آشنا شوند. گرافین مستحکم ترین ماده ای است که تا به حال شناخته شده است و از لایه ای فوق نازک از اتم های کربن تشکیل شده که از آرایشی دو بعدی برخوردارند.