هدف زندگی

با استفاده از این شش روش مسیر خود را به سمت دستیابی به اهدافتان تغییر دهید

با استفاده از این شش روش مسیر خود را به سمت دستیابی به اهدافتان تغییر دهید

چهارشنبه, 22 دی 1395

علم ثابت کرده که شکست حادثه ای مثبت است که می تواند برای هر کسی رخ دهد. از کودکی مادرتان به شما گفته که افتادن و دوباره برخاستن هیچ ایرادی ندارد. ستاره های ورزشی پیش از دستیابی به موفقیت، شکست های متعددی را تجربه کرده اند.