گلوله

ارتش ایالات متحده به دنبال ساخت گلوله هایی است که به گیاه تبدیل می شوند

ارتش ایالات متحده به دنبال ساخت گلوله هایی است که به گیاه تبدیل می شوند

ﺳﻪشنبه, 21 دی 1395

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چه اتفاقی بر سر گلوله ها و پوکه گلوله هایی می آید که پس از جنگ روی زمین، دیوارها و مناطق مختلف می افتند؟ خبری از نیروهای پاک کننده ای که ماموریت آنها جمع آوری این فشنگ ها و پوکه های آنها باشد، نیست. به این ترتیب اینها به زباله تبدیل می شوند، زباله ای که تجزیه آن صدها سال طول می کشد. با تک شات همراه باشید.